3D skenování provádíme buď u nás na firmě, nebo po domluvě je možné i dojet a udělat 3D sken na místě jak v interiéru tak exteriéru.
Export do mnoha formátů…

Velikost skenovaného modelu:
Min: 0.2m x 0.2m x 0.2m
Max: 2m x 2m x 2m

Vzdálenost skenovaného modelu:
Min: 0.35m
Max: 3m

Požadovaná teplota pro spolehlivé skenování:
10-40° C